[Czuwaj] Re: lilijka

Grzegorz Skrukwa greegors w icpnet.pl
Nie, 25 Cze 2006, 09:05:42 CEST


----- Original Message -----
From: "Marek Jedynak" <marek_jedynak w o2.pl>
> Przyznam się szczerze, że nie kojarzy mi się ta lilijka z niczym złym i
> w życiu bym nie pomyślał, że jest ona z czasów HSPS.
> Moje niedpopatrzenie? Ale też może niedoszukanie. Aczkolwiek nie
> szukałem specjalnie genezy tej lilijki.
> Mnie (może za młody jestem) lilijka "kanciasta (nazwę roboczo) kojarzy
> się z drużynami obronnymi i Centralnym Ośrodkiem Lotniczym GK ZHP.
> I raczej to było źródłem inspiracji i potrzeby poszukiwań. W internecie
> nie znalazłem kanciastej lilijki, więc rzuciłem na listę.
 pozdrawiam i ja :)
> Marek JedynakKanciasta lilijka bez liter ONC pojawiła się znacznie wcześniej niż HSPS -
została wprowadzona" za środkowego Gomułki", w 1964 roku, na tym samym
Zjeździe ZHP na którym wprowadzono też nową rotę przyrzeczenia najgorszą z
wszystkich PRL-owskich (jeśli nie liczyć czasów OH ZMP: "Przyrzekam całym
życiem służyć Tobie Ojczyzno, być wiernym sprawie socjalizmu, walczyć o
pokój i szczęście ludzi, być posłusznym prawu harcerskiemu". Zastępując tym
samym Przyrzeczenie z 1956 ("Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę
Polsce Ludowej, walczyć o pokój i sprawiedliwość społeczną, nieść chętną
pomoc każdemu człlwiekowi, być posłusznym Prawu Harcerskiemu").
Mniej więcej w tym samym czasie (circa 1963-1965) zostały też dokonane inne
wypaczenia systemu harcerskiego i metodyki: ograniczenie wiekowe tj. zakaz
działalności w szkołach średnich zarezerwowanymch dla "bardziej słusznej"
organizacji ZMS, nacisk na masowość w szkołach podstawowych (1--> 2
miliony), wprowadzenie stopnia hm PL, początek corocznych masowych alertów
naczelnika itd.
Ogólnie więc kanciasta lilijka związana jest z całym procesem definitywnego
odejścia od zdobyczy 1956 roku i  ponownego zmanipulowania harcerstwa przez
komunistów.

Inna sprawa to to, że kanciasta lilijka występowała już.... przed wojną na
sztandarach i emblematach wielu drużyn i hufców, jako ich własny stylizowany
emblemat, zgodny z modernistyczną estetyką lat międzywojennych.

Czuwaj!
GSWięcej informacji o liście dyskusyjnej Czuwaj